Hovedside

         Oversikt alle pins

    97 Kalven

2034 m.o.h., Lom.Den ytste delen av fjellryggen som deler Leirbreen frå resten av Smøstabbreen. Opplag 8000 stk.