Hovedside

         Oversikt alle pins

    103 Veslebjørn

2150 m. Lom. Opplag 10000. Veslebjørn n. 2110 m. Næraste nabo til Storebjørn noko som nok også er opphavet til namnet. Adkomst frå Krossbu eller Sognefjellshytta eller frå Leirdalen.