Hovedside

         Oversikt alle pins

    14 Austabottind

St.Austabottind 2202 m.o.h. Luster/Årdal. Fyrst på toppen: C. Hall og M. Soggemoen i 1883 - 1000 stk Opplag 1000 stk.