Hovedside

         Oversikt alle pins

    49 Skeia

2118 m.o.h. Lom Del av Smørstabbindane. Namn etter forma på toppen. Fyrst på toppen: Hall og Soggemoen 1894. Opplag: 3000 stk.