Hovedside

         Oversikt alle pins

    78 Storgrovhøe

Bakarste 2259 m.o.h., Lom. Fremste 2253 m.o.h. Namn etter elva Storgrove som renn frå Storgrovbrean og ned.1000 stk.