Hovedside

         Oversikt alle pins

    91 Hinnåtefjellet

2114 m.o.h., Lom. Også kalla Hinnotefjellet. Mellom Urdadalen og Memurudalen på sørsida av Vestre Memurubre. Opplag maks 5000.